Nieuws

100-jarig jubileum in 2021

Een vrolijke noot komend jaar: Wij bestaan 100 jaar! En dat verdient een feestje!

We zijn op zoek naar een jubileumcommissie. Wie lijkt het leuk om samen met anderen te gaan brainstormen over hoe wij dit kunnen gaan vieren? We zijn ook heel benieuwd naar inbreng van de kinderen.

Dus schroom niet; Bel, mail of app ons

Hulp in de zaal

We zijn heel blij met onze hulpjuffen. Sanne helpt tegenwoordig op de woensdag alle middaguren. Ingrid helpt ons bij groep 4/5. Heel erg bedankt voor jullie inzet!

Peutergym

Helaas kan er de komende 2 weken geen peutergym zijn vanwege de nieuwe regels ivm corona. Voor de peuters die voor het eind van dit jaar 3 jaar zijn of worden willen we kijken of we de lessen zonder hun ouders kunnen organiseren.

We hopen toch dat we zo snel mogelijk weer met de hele groep aan de slag kunnen.

 

Alle wedstrijden voorlopig uitgesteld
Zo is in de herfstvakantie de springdag al niet door gegaan, we hebben nu samen met de andere turnverenigingen in de Hoeksche Waard besloten om alle activiteiten voorlopig (i.i.g. tot eind dit jaar)af te lassen.
Ronde deze tijd zou normaliter de Prima Vista plaatsvinden en zou de competitie (voor de meiden die 5e divisie turnen) gaan starten.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

Pietengym

Woensdag 2 december zal de les weer in het teken staan van het Sinterklaasfeest.

De kinderen die dat willen, mogen verkleed naar de les komen. Liever geen schmink, omdat het afgeeft aan de toestellen.


Rabo Club Support
Bij de Actie Rabo Club Support mochten leden van de Rabobank in de regio Zuid-Hollandse Eilanden 5 stemmen uitbrengen op deelnemende verenigingen/stichtingen.

 

De actie heeft voor onze vereniging € 156,68 opgebracht.

Wij willen iedereen bedanken die op onze vereniging gestemd heeft !!

Nieuwe leden

Wij heten Jet, Rens, Shahd, Ishan, Evi, Lisa, Silvie, Fayline, Lily, Corina, Lizzy, Amily, Suus, Lotte, Suze, Noëlle, Emmelie, Noah en Siem

van harte welkom en  wensen hen veel plezier op de les!

Kerstvakantie

Het duurt nog wel even, maar in de kerstvakantie is er op woensdag 23 en 30 december geen turnles.

We beginnen weer in het nieuwe jaar op woensdag 6 januari !!